Treball en xarxa

FEANTSA  Taula del Tercer Sector  XAPSS  Filles de la Caritat  Salesians  Assis  Fundació Mambre  Fundació Arrels  Centre Docent  SJD  Obra Social SJD  Universitat de Barcelona  Orde Hospitalari

 

 • FEANTSA: Des de 2010, som membres de FEANTSA (Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri). Aquesta Federació integra nombroses entitats i federacions d’entitats que treballen per les persones sense llar arreu d’Europa, i actua com un lobby de suport a la aportació de dades i presa de decisions de la Comissió Europea (EU). A més de formar-ne part com a entitat, estem al grup de treball Health and Social Protection, (salut i protecció social), en el que es desenvolupen projectes de generació de coneixement i propostes en relació a aquest factor del sensellarisme.

 
 • Taula del Tercer Sector: L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu té presència activa a la Taula del Tercer Sector de Catalunya. Des de Sant Joan de Déu Serveis Socials participem activament, entre d’altres, als grups de treball de Inclusió i Pobresa, així com al de Innovació i Qualitat. 

 • XAPSLL: Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, gestionada des de l’Ajuntament de Barcelona. Integrada per més de trenta entitats de la ciutat que treballem de manera coordinada amb l’Ajuntament prestant algun tipus de servei. Formem part del grup de treball sobre diagnosi. També, participem activament en l’execució de les accions i activitats decidides per la Xarxa. 

 • Companyia Filles de la Caritat / Obra Social Santa Lluïsa de Marillac / Llar de Pau: a través de l’associació AMICS i l’experiència de la Companyia en l’atenció a infància, també co partícip de la Fundació Mambré, així com de les sinergies compartides amb Obra Social Sant Lluïsa de Marillac amb el col·lectiu de persones sense llar i, en un futur immediat, en relació al treball amb dones en situació de sense llar, amb Llar de Pau.

 • Salesians: l’associació AMICS ens ha permès endinsar-nos amb Salesians en el mon de l’educació i atenció integral als menors no acompanyats de la ma d’aquesta Institució.

 • Assis: compartim viatge en la Fundació Mambré, així com coneixements i experiències.
 • Fundació Mambre: facilitadora de recursos residencials en els que desenvolupar alguns dels nostres projectes d’activació i inclusió social.

 • Fundació Arrels: també membre de la Fundació Mambré i entitat referent de l’àmbit d’atenció a persones sense llar en situació de cronificació.

 • Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu/Centre Docent: hem engegat un grup de recerca conjunt per enfortir i millorar la línea de recerca en àmbit social que varem engegar fa dos anys.

                             

 • Obra Social Sant Joan de Déu: aporta part del pressupost de Sant Joan de Déu, Serveis Socials. Treballem conjuntament en el projecte “Escoles Amigues”, en el que s’ha integrat el nostre projecte “Edu-k”.

 • Llistat de les universitats en conveni per alumnes en pràctiques: Universitat de Barcelona (Treball Social), UNED (Educació Social), Escola Sagrat Cor de Sarrià (Integració Social), Escola Salvador Seguí (Integració Social), Fundació Pere Tarrés (Treball Social)

                                                                     

 

 • Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu – Província de San Rafael: més enllà de l’aprofitament de sinèrgies propi de la cultura organitzativa de la nostra Institució, i del treball comú amb alguns dels centres i serveis de la Província, participem activament en diversos Grups Provincials de treball, com són el Grup Provincial d’Acció Social, el Grup Provincial de Comunicació i el Grup de Gestió del Coneixement. L’objectiu d’aquests grups, és generar intercanvi de coneixement i informació entre les diferents àrees i els diferents centres de la Província.

 • SINMAS: acord de col·laboració amb l’objectiu d’afavorir el procés d’inclusió social de persones sense llar a través de la inserció laboral a les botigues o projectes d’economia social desenvolupats per SINMAS.

 • Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) és una federació d'entitats que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d'exclusió social. Participa en l'esfera publica aportant informació de l'ambit de l'acció social i plantejant propostes per a la millora de les polítiques socials, fent públic el seu coneixement de la realitat dels col·lectius vulnerables per acostar les problemàtiques que pateixen al conjunt de la població.